Mistična izkušnja

Največja ovira na poti do razsvetljenja je mistična izkušnja. Daje nam občutek, da smo na duhovni poti dosegli nek napredek in da je razsvetljenje pred vrati. Hkrati pa nam daje tudi občutek, da je razsvetljenje še le še bolj intenzivna mistična izkušnja. Kdor jo doživi, dobi občutek, da ve kaj išče in s tem se od razsvetljenja oddalji še veliko bolj, kot je od razsvetljenja oddaljen nekdo, ki se nikoli ni posvečal kakršnikoli duhovni praksi, saj mistična izkušnja v resnici NI podobna razsvetljenju.

Večinoma pa se danes kot duhovnost prodaja ravno to: takšne in drugačne mistične izkušnje. Ljudje s pričo različnih intenzivnih delavnic blazno hitro “napredujejo” po duhovni poti v smeri razsvetljenja. Vedno bolj prepričani v svoj prav in v to, kaj Resnica je. Opažam, da želijo še več tovrstnih izkušenj, še več “razsvetljenj” in kmalu postanejo od njih odvisni, njihovo življenje pa propada.

Tako Bodidharma kot Dogen, starodavna mojstra zena povdarjata pomembnost prizemljenega in odgovornega vsakdanjega življenja na duhovni poti. V samostanih menihi, ki so predani iskanju Resnice predvsem trdo delajo. Sami opravijo vse: od vzdrževanja samostana do pranja, kuhanja in nenazadnje skrbi za samostanske vrtove, dekoracijo … Na meniško življenje mnogi gledajo preveč romantično. Menihi sicer res vsak dan meditirajo, a še veliko več časa se posvečajo meditaciji v praksi, v življenju … Nek pregovor pravi:

Pred razsvetljenjem sem nosil vodo in cepil drva.
Po razsvetljenju nosim vodo in cepim drva.

Meditacija v praksi pomeni prenos izkušenj iz meditacije v realno življenje. Meditacijo lahko vzamemo kot neke vrste vajo z lesenimi meči v varnem okolju proti enemu nasprotniku, medtem ko je realno življenje bitka s pravim orožjem na bojnem polju, kjer mrgoli sovražnikov. S sovražniki seveda ne mislim ljudi, – da me nebi kdo narobe razumel, – ampak vse motnje in težave, ki jih med meditacijo ni. V realnem življenju smo izpostavljeni ogromnemu številu dražljajev, ki prihajajo do nas iz vseh smeri.

Mistična izkušnja pa je vpogled v “onstranstvo”, ki je neke vrste vzporedni svet simbolov in se z njim pogosto srečujemo tudi v sanjah. Spontana mistična iskušnja ima svoj namen. Navadno se zgodi v ekstremnih situacijah in je neke vrste “klic k prebujenju”, kar seveda ne pomeni, da je tudi prebujenje samo. Če slišite, da vam zvoni budilka, še ne pomeni, da ste se zbudili.

Za priklic mistične izkušnje pa obstaja tudi več tehnik. Najbolj znane so hipnoza, samohipnoza, preprečevanje občutkov (komore in druge tehnike …), preprečevanje spanja, postenje, petje, ples, dihalne vaje, seksualne tehnike, nekatere jogijske tehnike, nekatere meditacijske tehnike in nenazadnje tudi uporaba psihoaktivnih substanc. Te tehnike so znane in vsak se jih lahko nauči izvajati. Zanje ni potrebno biti ne mojster, ne razsvetljenec, ne kakorkoli drugače duhovno napredna oseba, seveda pa se tisti, ki jih prodajajo radi sklicujejo prav na to in svojo duhovno vzivšenost dokazujejo z mističnimi izkušnjami udeležencev.

Učinek tako doseženih mističnih iskušenj je popolnoma naključen in zelo redko pozitiven. Kratkoročno jim sledi obdobje navdušenja, ki meji na evforijo in zagotavlja, da se udeleženci radi vračajo. Bolj dolgoročno pa povzročajo zmedenost, saj začnejo udeleženci pogosto živeti bolj za “onstranstvo”, kot za “tostranstvo” in pozabljajo, da so rojeni predvsem zato, da uspešno izpeljejo “tostransko” izkušnjo, “onstranstvo” pa jim je lahko v najboljšem primeru le v pomoč.

Na Poti ni nobene bljižnice in s tem se na instant potrošništvo navajeni sodobniki težko sprijaznemo. Bljižnica je v resnici stranpot, na kateri se izgubimo. Za razsvetljenje ne potrebujemo bljižnice, kajti razsvetljenje ni nekje daleč od nas, je v nas samih in pride samo, ne da bi ga pričakovali.

Meditacija ni pot do razsvetljenja. Je le učilnica. Med meditacijo lahko doživimo marsikaj, tudi mistično izkušnjo. A če meditiramo pravilno, temu ne posvečamo posebne pozornosti: izkušnja je bila, naredila je svoje in ni se nam potrebno z njo ukvarjati.

V vodo je nekaj padlo in vzvalovalo gladino.

To je vse.